Söllscher Lantmäterikonsult

Grönegatan 7
222 24 Lund
GPS Icon depicting location-arrow

Telefon: 046-37 33 70
E-mail: info@sollscherlantmateri.se

Lotta Rylander

Civilingenjör, lantmätare
072-253 21 89
lotta.rylander@sollscherlantmateri.se

Patrik Carlsson

Civilingenjör, lantmätare 
070-730 86 38
patrik.carlsson@sollscherlantmateri.se

Stefan Lovén

Civilingenjör, lantmätare
070-781 09 85
stefan.loven@sollscherlantmateri.se

Christina Norlander

Civilingenjör, lantmätare
073-562 00 64
christina.norlander@sollscherlantmateri.se

Jacob Schager

Fil. mag. mark- och miljörätt
073-651 67 37
jacob.schager@sollscherlantmateri.se

Karl Lahtela

Civilingenjör, lantmätare
070-450 97 40
karl.lahtela@sollscherlantmateri.se

Pär Hultberg

Civilingenjör, lantmätare
070-012 17 76
par.hultberg@sollscherlantmateri.se

Stella Nikolaou

Student civilingenjör lantmäteri på
Lunds Tekniska Högskola
stella.nikolau@sollscherlantmateri.se